Hopp til hovedinnhold

Ambulanse Midt-Norge HF er et regionalt foretak som har ansvar for og drifter ambulansetjenesten i
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

» Les mer

  • helsenorge.no
  • I trygge hender
  • bildebanner Facebook
  • banner Ledige stillinger

banner Fast-kampanje

Den 1.januar 2015 er Ambulanse Midt-Norge HF historie, og ansvaret for ambulansetjenesten vil ligge hos henholdsvis Helse Møre- og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF og St.Olavs Hospital HF. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen så er det nå [...]

04.11.2014 | » Les mer

Ved årsskifte vil ambulanseforetaket opphøre. Virksomheten vil deles opp i tre, og hver avdeling vil legges til et sykehusforetak. Det er nå i gang et prosjekt for å sikre gode prosesser rundt dette. [...]

30.06.2014 | » Les mer

Interessert i å vite mer om IKT-løftet i ambulansetjenesten? Se presentasjon fra Helse Midt-Norge IT (Hemit) sin årlige IT-konferanse. [...]

18.03.2014 | » Les mer