Hopp til hovedinnhold

Ambulanse Midt-Norge HF er et regionalt foretak som har ansvar for og drifter ambulansetjenesten i
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

» Les mer

  • helsenorge.no
  • I trygge hender
  • bildebanner Facebook
  • banner Ledige stillinger

banner Fast-kampanje

Fra 1.1.2015 ble Ambulanse Midt-Norge HF integrert i den øvrige spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge. [...]

15.06.2015 | » Les mer

Fra 1.1.2015 ble Ambulanse Midt-Norge HF integrert i den øvrige spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge. Virksomheten i Ambulanse Midt-Norge HF ble overført St Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Ambulanse [...]

27.03.2015 | » Les mer

Ved nyttårsskiftet 2014/2015 avvikles og overdras virksomheten til Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. [...]

22.12.2014 | » Les mer