Hopp til hovedinnhold

Ambulanse Midt-Norge HF er et regionalt foretak som har ansvar for og drifter ambulansetjenesten i
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

» Les mer

  • helsenorge.no
  • I trygge hender
  • bildebanner Facebook
  • banner Ledige stillinger

banner Fast-kampanje

Ved årsskifte vil ambulanseforetaket opphøre. Virksomheten vil deles opp i tre, og hver avdeling vil legges til et sykehusforetak. Det er nå i gang et prosjekt for å sikre gode prosesser rundt dette. [...]

30.06.2014 | » Les mer

Interessert i å vite mer om IKT-løftet i ambulansetjenesten? Se presentasjon fra Helse Midt-Norge IT (Hemit) sin årlige IT-konferanse. [...]

18.03.2014 | » Les mer

Styret i Ambulanse Midt-Norge HF behandlet en rekke saker i dagens styremøte, deriblant saker knyttet til status for virksomheten gjennom både årlig melding for 2013, statusrapport per januar 2014 og orientering om forberedende arbeid knyttet til [...]

27.02.2014 | » Les mer