Hopp til hovedinnhold

Ambulanse Midt-Norge HF er et regionalt foretak som har ansvar for og drifter ambulansetjenesten i
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

» Les mer

  • helsenorge.no
  • I trygge hender
  • bildebanner Facebook
  • banner Ledige stillinger

banner Fast-kampanje

Ved nyttårsskiftet 2014/2015 avvikles og overdras virksomheten til Ambulanse Midt-Norge HF til Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. [...]

22.12.2014 | » Les mer

Fra 01.01.2015 må alle henvendelser til ambulansetjenesten i Midt-Norge skje til sykehusforetakene. Her er oversikt over klinikker/avdelinger dere skal kontakte. [...]

22.12.2014 | » Les mer

Den 1.januar 2015 er Ambulanse Midt-Norge HF historie, og ansvaret for ambulansetjenesten vil ligge hos henholdsvis Helse Møre- og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF og St.Olavs Hospital HF. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen så er det nå [...]

04.11.2014 | » Les mer